ISTRAŽIVANJA

ISTRAŽIVANJA

Globalizacija migracija,aintimigrantske stranke i ksenofobija u EU (2018-2023.)

Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta

Interkulturalni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska - Europa

Institut za migracije i narodnosti,2008.-2012.; voditeljica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća

Centar za poitološka istraživanja Zagreb, 2008.-2012.; voditelj projekta

Hrvatska u procesu globalizacije - promišljanje i anticipacija budućnosti

Centar za politološka istraživanja Zagreb, 2003.-2006.; voditeljica: Jasmina Lažnjak

Manjine u procesu globalizacije

Institut za migracije i narodnosti,1997.-2002.; voditelj projekta